Fotovoltaické elektrárne na území našej obce PDF Vytlačiť
Štvrtok, 15 Január 2015 12:34

 Na území našej obce sa nachádzajú štyri fotovoltaické elektrárne, prínos týchto elektrárni spočíva

-  vo vyššej daňovej povinnosti

- poskytovaní sponzorských príspevkov pre obec raz ročne

 

 

FTVE Nový Ruskov- Veľký Ruskov

parc.č. 2255/7 vo výmere 30048 m2.

Inštalovaný výkon: 990 kWp
Ročná výroba: 1 069 000 kWh

Vlastník:  Satmont, s.r.o., Plzeňská 2, Prešov, PSČ 080 01, SR

 

 

FTVE Malý Ruskov 1

parc.č. 1000/3 vo výmere 36040 m2

Inštalovaný výkon: 3,948 MWh

vlastník: SOLAR IN, a. s., Šebešťanová 253, Považská Bystrica, PSČ 017 04, SR

 

FTVE Malý Ruskov 2

parc.č. 1000/2 vo výmere 111598 m2

Inštalovaný výkon: 3,948 MWh

vlastník: SOLGY, a. s., Šebešťanová 253, Považská Bystrica, PSČ 017 04, SR

 

FTVE Malý Ruskov 3

parc.č. 1002/1 vo výmere 73233 m2

Inštalovaný výkon: 3,940 MWh

vlastník: SOLAR IN, a. s., Šebešťanová 253, Považskká Bystrica, PSČ 017 04, SR

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Fotovoltaické elektrárne na území našej obce