Výzva PDF Vytlačiť
Štvrtok, 23 Apríl 2015 11:30

 

Pri preberaní stavby kanalizácie v obci Nový Ruskov časť Veľký Ruskov v roku 2014 do správy VVS,a.s., závod Trebišov, bol zo strany obce daný prísľub k zabezpečeniu napojenosti  obyvateľov na verejnú kanalizáciu

V rámci stavby bolo zriadených 180 verejných častí kanalizačných prípojok. K dnešnému dňu je na verejnú kanalizáciu napojených 70 objektov, čo predstavuje 38 % .

Týmto žiadame obec o zabezpečenie zvýšenia napojenosti na dohodnutých min. 80 % v zmysle VZN obce v termíne do 30.7.2015

 

S pozdravom

 

Ing. Leškanič Michal

VVS, a.s. závod Trebišov

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Výzva