P O Z V Á N K A PDF Vytlačiť
Piatok, 26 Jún 2015 05:31
P O       Á N K   A
   Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v   Novom Ruskove a občanov obce na piate zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 06 .2015 (v pondelok) o 19.00 hod.  Na obecnom úrade    Program: 1./ Otvorenie2./ Určenie overovateľov zápisnice 3./ Kontrola plnenia uznesení4./ Prejednanie otázky opravy čerpadla z ČS I.5./ Rôzne6./ Diskusia7./ Záver                                                                                                     Ing. Ján Borovský                                                                                                starosta obce
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home P O Z V Á N K A