Upozornenie občanov obce PDF Vytlačiť
Štvrtok, 03 December 2015 10:23

Na základe skúsenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrznutými meradlami Vás žiadame, aby ste upozornili občanov Vašej obce na povinnosti vyplývajúce z § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j , "odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla..."

Žiadame Vás, aby ste cestou dostupných obecných informačných prostriedkov vyzvali občanov k zabezpečeniu zaizolovania vodomernej šachty, aby sa zabránilo poškodeniu vodomera.

 S pozdravom

Ing. Leškanič Michal

riaditeľ závodu

VVS, a. s., Trebišov 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Upozornenie občanov obce