Nedeľná vizitácia v obecnom lese PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Za účasti starostu obce a poslancov obce prebehla nedeľu poobede
vizitácia obecného lesa v k.ú. Zemplínska Teplica. Zúčastnení skontrolovali priebeh hranice obecného majetku, ako aj zásahy na lesných porastoch. Vzhľadom na to , že doteraz neboli presne určené pravidla hospodárenia v obecnom lese, zúčastnení nemohli zodpovedne posúdiť či zistené zásahy sú vykonané v zmysle lesného hospodárskeho plánu alebo ide o krádež dreva. Boli zistené aj ľudské zásahy na kalamite v lesných dielcoch 565.

Z uvedenej obhliadky vyplinulo, že zásahy na lesnom poraste sú nekontrolované, málo prehľadné a chýba akákoľvek koncepcia hospodárenia v lese.

V najbližších rokoch bude jednou z priorít maximálne využitie prostriedkov z EÚ aj v prospech zveľadenia lesa, s dôrazom na ekológiu, spracovanie biomasy a dreva, prístupové cesty, protipožiarne a protierózne opatrenia ako aj príspevok na správu lesa.

Ročná produkcia palivového dreva z polomov a kalamít by vystačila pre obec a jej obyvateľov a neposlednej rade zvýšila príjmy z lesa.

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Obecný les v Zemplínskej Teplici Nedeľná vizitácia v obecnom lese