Oznámenie o strategickom dokumente „ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ PDF Vytlačiť
Piatok, 15 Máj 2020 11:15

Oznámenie o strategickom dokumente „ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“   je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi

 

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie Komenského 52, 041 26 Košice, 10.poschodie, č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

 

alebo k nahliadnutiu na obecnom úrade N. Ruskov počas stránkových hodín ...

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Oznámenie o strategickom dokumente „ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“