Program bohoslužieb PDF Vytlačiť
Pondelok, 29 Jún 2020 05:31

PROGRAM BOHOSLUŽIEB FARNOSTI

NOVÝ RUSKOV

2021

Deň

Čas

Úmysel/ Bohoslužba

Pondelok 18.10.


Sv. apoštol a evanjelista Lukáš.

18:00


+ Emil, Ján, Mária  

(vd. Jolana Leškaničová)


Utorok 19.10.


Sv. prorok Joel. Sv. mučeník Varus.

Náš prepodobný otec Ján Rilský.


18:00

+ Anna, Jozef

(Alexander Roman)


Streda 20.10.


Sv. veľkomučeník Artemios.

18:00

* rod. Kolesárová a Mikulová

(Andrej Kolesár)


Štvrtok 21.10.


Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.


18:00

+ Mária

(Ján Borovský)

staroslovienska


Piatok 22.10.


Sv. apoštolom rovný Aberkios

Divotvorca, hierapolský biskup.


Zdržanlivosť od mäsa.


8:00

+ Michal a ost.

(vd. Mária Jurková)

Eucharistická adorácia


Sobota 23.10..


Sv. apoštol Jakub,

podla tela Pánov brat.


8:0010:00

+ Pavol, Anna, Ján  

(Ján Borovský)


J stretnutie detí

Nedeľa 24.10.

22. po Päťdesiatnici.


Sv. mučeník Aretas a spol.


8:00


9:30Sv. liturgia (očkovaní)


Sv. liturgia (základ)


zbierka na Misie

MALÝ RUSKOV


Deň

Čas

Úmysel/ Bohoslužba

Nedeľa 24.10.

9:30

Sv. liturgia (základ)

zbierka na Misie 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Program bohoslužieb