Oznamy
Zmeny a doplnky č.6/2020 Územného plánu mesta Trebišov PDF Vytlačiť
Utorok, 01 December 2020 14:17

Zmeny a doplnky č.6/2020 Územného plánu mesta Trebišov

 sú k nahliadnutiu na :

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-6-2020-uzemny-plan-mesta-trebisov

a na obecnom úrade v pracovných dňoch počas stránkových hodín

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zmeny a doplnky č.6/2020 Územného plánu mesta Trebišov