Oznamy
Rokovalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V piatok 14.novembra 2008 sa konalo 16. zasadanie obecného zastupiteľstva
Hneď v úvode sa ujali slová členovia občianského združenia Trebišov-Nahlas . Po diskusií obecné zastupiteľstvo priajlo uznesenie ,ktorým vyjadrilo nesúhlas s odpredajom pozemku v k.ú. Trebišov a takisto vyjadrilo nesúhlas s uložením potrubí pre ČES a.s. , pre pripravovanú elektráreň.

V ďaľšom bode došlo k shváleniu prenájmu pozemkov pod budúcimi spoločnými opatreniami v k.ú. Malý Ruskov do doby ich výstavby.

Následne projektant predstavil štúdiu domu smútku v Malom Ruskove, ktorú musí prepracovať vzhľadom na veľkosť a umiestnenie stavebnej parcely.

Kontroverzný návrh prípravy a realizácie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kultúrneho domu a obecného úradu  poslanci po dlhšej diskusiíí schválili. Náklad na projekt bude cca 520 tisíc s nákladom cez 27 mil korún na realizáciu s tým, že sa bude vykonávať v 8 etapách. 

VZN o miestnych daniach a poplatkoch bolo novelizované ohľadom výšky dane , ktorá sa nevyberá a bola určená na 3 EUR.

Bola schválená dohoda o vykonaní projektu sadovníckych úprav v Malom Ruskove.

Takisto bola diskusia ohľadom budovania ihriska v Malom Ruskove s tým, že  v sobotu sa zídu poslanci na tvári miesta a určia ďaľší postup.  

Schvaľoval sa záverečný účet  za rok 2007 ako aj plnenie rozpočtu za tri kvartaly 2008.

Správu riaditeľky MŠ o pedagogickej činnosti poslanci vzali na vedomie.
 
 
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Rokovalo obecné zastupiteľstvo