Oznamy
Poľovnícke združenie Lipka so sídlom v Novom Ruskove PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Združenie vzniklo 6. apríla 2004.

Od samého začiatku vyvíjalo maximálne úsilie za účelom vytvorenia poľovného revíru. Zakladajúci člen združenia Radko Serbin oslovil vlastníkov poľnohospodárskych poľovných pozemkoch a títo vyjadrili podporu  pre vytvorenie samostatného poľovného revíru v Novom Ruskove.

Poľovnícke združenie „Lipka“ sa od samého začiatku vynasnaží chrániť prírodu a životné prostredie a súčasne pozitívne pôsobiť  na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny.

V súvislosti s výstavbou spoločných opatrení a zariadení po pozemkových úpravách, združenie v spolupráci s obcou vyvinie maximálnu spoluprácu pri výsadbe a údržbe ekologických zariadení ako sú remízky a vetrolamy ako aj ďalšie činnosti v rámci budovania kladných vzťahov medzi poľovníckym združením a spoluobčanmi.  

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Poľovnícke združenie Lipka so sídlom v Novom Ruskove