Zápisnice OZ
Zápisnica napísaná z 22. zasadnutia obecného PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Zasadnutie otvoril a prítomných poslancov a hostí privítal starosta obce       . Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 5 poslancov.    Starosta navrhol schváliť tento program:    1./ Otvorenie 2./ Ur ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
  Zápisnica napísaná z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 8. 2009     Zasadnutie otvoril a prítomných poslancov a hostí privítal starosta obce. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 5 poslancov. Z ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 9. 2009 PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Zasadnutie otvoril a prítomných poslancov a hostí privítal starosta obce  Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 6 poslancov, poslanec Švec sa za svoju neprítomnosť ospravedlnil. Hlavná kontrolórka Ing. Hudáčková nebola prítomná z ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z 25. zasadnutia obecného PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
zastupiteľstva konaného dňa 29. 12. 2009Zasadnutie otvoril a prítomných poslancov a hostí privítal starosta obce. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 6 poslancov, JUDr. Fričová sa zastupiteľstva nezúčastnila. Hlavná kontrolórka Ing. H ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
  Zápisnica napísaná z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného, dňa 21. 1. 2010   Zasadnutie otvoril a prítomných poslancov a hostí privítal starosta obce. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 7 poslancov, hlavná k ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z 27. zasadnutia obecného PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
zastupiteľstva konaného dňa 16.4. 2010    Zasadnutie otvoril a prítomných poslancov a hostí privítal starosta obce. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 5 poslancov, hlavná kontrolórka Ing. Hudáčková nebola prítomná z dôvo ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z mimoriadneho zasadnutia PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.4.2010     Zasadnutie otvoril a prítomných poslancov a hostí privítal starosta obce. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 5 poslancov, hlavná kontrolórka Ing. Hudáčková nebola prítom ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 10 z 10
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré