Zápisnice OZ
Zápisnica napísaná zo šiesteho zasadnutia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 03 September 2015 13:42
Zápisnica napísaná zo šiesteho zasadnutia OZ zo dňa 17.8.2015   Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 5 poslanci, hlavná kontrolórka obce a referentka obce.   Program: OtvorenieUrčenie ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z piateho zasadnutia PDF Vytlačiť
Utorok, 28 Júl 2015 13:36
Zápisnica napísaná z piateho zasadnutia OZ zo dňa 29.6.2015 Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci. Starosta obce požiadal o doplnenie body: a/ Odsúhlasenie zabezpečenia Výzvy na ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná zo štvrtého zasadnutia PDF Vytlačiť
Piatok, 10 Júl 2015 13:23
Zápisnica napísaná z trinásteho zasadnutia OZ zo dňa 4.10.2016 Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci, referentka obce, hostia. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasad ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z tretieho zasadnutia PDF Vytlačiť
Pondelok, 11 Máj 2015 13:10
Zápisnica napísaná z tretieho zasadnutia OZ zo dňa 14.4.2015 Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili šiesti poslanci, a hostia (podľa prezenčnej listiny) Program: 1./ Otvorenie 2./ Určeni ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z druhého zasadnutia PDF Vytlačiť
Piatok, 10 Apríl 2015 11:39
Zápisnica napísaná z druhého zasadnutia OZ zo dňa 10.3.2015 Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili piati poslanci, a hostia – Ing. Juraj Leškanič, Mgr. Dušan Choma, Slavomír Puškáš. ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z prvého zasadnutia PDF Vytlačiť
Streda, 04 Marec 2015 12:59
Zápisnica napísaná z prvého zasadnutia OZ zo dňa 11.2.2015   Zasadnutia otvoril a viedol starosta obce Ing.Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci, hlavná kontrolórka, referentka obce a hostia.   Program: 1./ Otvoreni ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze obecného zastupiteľstva PDF Vytlačiť
Pondelok, 05 Január 2015 16:57
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze obecného zastupiteľstva  zo dňa 15.12.2014   Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. V úvode prítomných novozvolených i odchádzajúcich  poslancov, prednostu Okresného úradu v T ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z tridsiateho druhého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Nedeľa, 19 Október 2014 07:20
Zápisnica napísaná z tridsiateho druhého zasadnutia OZ zo dňa 31.7.2014   Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci,  referentka obce.  Poslanci schválili navrhovaný program a d ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísana z tridsiateho prvého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Pondelok, 21 Júl 2014 11:28
Zápisnica napísana z tridsiateho prvého zasadnutia OZ zo dňa 23.6.2014   Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili šiesti poslanci,hlavná kontrolórka obce, referentka obce, hostia. Ing. Juraj Š ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísana z tridsiateho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Pondelok, 21 Júl 2014 11:23
Zápisnica napísana z tridsiateho zasadnutia OZ zo dňa 28.4.2014   Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili siedmi poslanci,hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnila. Poslanci schválili navrhovan ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísana z dvadsiateho deviateho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Piatok, 07 Február 2014 17:51
Zápisnica napísana z dvadsiateho deviateho zasadnutia OZ zo dňa 28.1.2014 Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili šiesti poslanci, poslanec Ing. Juraj Štefanko sa ospravedlnil, hlavná kontrol ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísana z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Piatok, 07 Február 2014 17:49
    Zápisnica napísana z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia OZ zo dňa 30.12.2013     Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili šiesti poslanci, poslanec Švec sa dostavil na zastupiteľstvo neskô ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísana z dvadsiateho šiesteho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Streda, 20 November 2013 13:16
Zápisnica napísana z dvadsiateho šiesteho zasadnutia OZzo dňa 30.09.2013 Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili siedmi poslanci. Poslanci schválili navrhovaný program a doplnené body.Program:  Ot ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 3 z 10
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré