Zápisnice OZ
Zápisnica PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove, konaného dňa 26. 7. 2006 Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce. Podľa prezenčnej listiny bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov, preto starostka konštatovala, že zastupiteľstvo ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica z mimoriadneho rokovania OZ PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
konaného dňa 10. augusta 2006 so začiatkom o 18.00 v zasadačke obecného úradu.Prítomní: Ing. František Cap Ing. Jaroslav Leškanič Mgr. Igor Jurko, ktorý po prerokovaní prvého bodu rokovaciu miestnosť opustil Milan Gašpar Štefan ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z 34.zasadania OZ PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
zasadania OZ, konaného dňa 20.9.2006  zasadania OZ, konaného dňa 20.9.2006   Starostka obce otvorila a privítala na zasadaní kontrolórku obce , poslancov  a hostí: p. Igora Kolesára a p. Blažeja Hrubovského. Konš ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze obecného zastupiteľstva PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
zo dňa 29. 12. 2006Prítomní: podľa prezenčnej listiny   Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Viera Chomová. V úvode prítomných privítala a predniesla návrh programu zasadnutia. Navrhovaný program bol schválený ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
zo dňa 2. 2. 2007Prítomní: podľa prezenčnej listinyZasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. V úvode prítomných privítal a predniesol návrh programu zasadnutia. Program : 1.) Otvorenie   &n ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove konaného dňa 23. 2. 2007 PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Zastupiteľstvo otvoril a prítomných poslancov prívital starosta obce. Konštatoval, že na zastupiteľstve sú prítomní 5 poslanci, to znamená, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.Poslanec Ing. Leškanič sa na schôdzu dostavil až po vo ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná zo štrvtého zasadnutia PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 4. 2007Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. Tak isto privítal aj Ing. Moniku Hudačkovú – hlavnú kontrolórku. Na zasadnutí bolo prítomných 6 poslancov, poslanec Jurko sa ospr ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z piateho zasadnutia obecn PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
zastupiteľstva konaného dňa 17.5. 2007Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. Tak isto privítal aj Ing. Moniku Hudačkovú – hlavnú kontrolórku. Pri otvorení zasadania bolo prítomných 5 poslancov v zápetí došla p ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná zo šiesteho zasadnutia PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. 7.2007   Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 6 poslancov. Hlavná kontrolórka Ing. Monika Hudáčková sa zastupiteľstva nezúčast ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica z mimoriadného zasadania PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove konaného 27. 7. 2007.  Zasadanie v súlade so zákonom zvolal starosta obce Ing. Ján Borovský na 14.00 do zasadačky OZ. Program zasadania: Prítomní 5 poslanci: Chýba : Kolesár, Puškáš ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná zo siedmeho zasadnutia PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
konaného dňa 31. 8. 2007  Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 6 poslancov. Ing. Jurko ospravedlnený. Hlavná kontrolórka Ing. Monika Hudáčková sa zastupiteľstva nezúčast ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z ôsmeho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
konaného dňa 16. 11. 2007 - prvá časť  Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 7 poslancov a dvaja hostia. Hlavná kontrolórka Ing. Monika Hudačková sa zastupiteľstva ne ...
Čítajte viac...
 
Zápisnica napísaná z deviateho zasadnutia PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2007  Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 7 poslancov. Hlavná kontrolórka Ing. Monika Hudačková sa zastupiteľstva nezúčastnil ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 8 z 10
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré