Zmluvy
Up

Zmluvy

ID Popis Dátum Link Veľkosť
zmluva o zriaden vecnho bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena.
14. Máj 2018
1.00 MB

zmluva o poskytnut nvratnej finannej vpomoci
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
28. Marec 2018
532.87 kB

kpna zmluva . 32018
Kúpna zmluva č. 3/2018
27. Marec 2018
601.64 kB

kpna zmluva . 22018
Kúpna zmluva č. 2/2018
26. Marec 2018
879.60 kB

dodatok . 1
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2/2017
28. Február 2018
552.40 kB

kpna zmluva - poprek
Kúpna zmluva č. 1/2018
13. Február 2018
272.42 kB

zmluva o poskytovan poradenskch sluieb
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
11. Január 2018
2.33 MB

zmluva o odbere a znekodovan bro
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu.
29. December 2017
895.76 kB

zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Združenie VIDIEK
07. December 2017
808.48 kB

zmluva - audit2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
21. November 2017
1.58 MB

zmluva vvs
Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve.
02. November 2017
1.78 MB

njomn zmluva ksk
Nájomná zmluva č. 171/08/2017/TV - kanalizácia
04. September 2017
1.66 MB

scksk

Zmluva č. 136/06/2017/TV

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

10. August 2017
1.48 MB

hromadn licenn zmluva soza
Hromadná licenčná zmluva - SOZA - vystúpenie speváčky Kristíny
21. Júl 2017
1.78 MB

dodatok . 2
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZoD 45/2015-CS uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov - Projekt pozemkových úprav Nový Ruskov
20. Júl 2017
505.35 kB

zmluva o dielo . 3 - oprava ponej cesty
Zmluva o dielo č. 3 - Oprava poľnej cesty
16. Jún 2017
1.55 MB

zmluva chodnk
Zmluva - chodník od č.d. 1 po krčmu
02. Jún 2017
1.55 MB

dodatok . 1 - projekt pozemkovch prav nov ruskov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZoD 45/2015-CS uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

Projekt pozemkových úprav Nový Ruskov 

02. Máj 2017
543.13 kB

zmluva o dielo - viacelov ihrisko
Zmluva o dielo č. 1 - Viacúčelové ihrisko
28. Apríl 2017
1.50 MB

kpna zmluva lky
Kúpna zmluva č. 2/2017
11. Apríl 2017
1.87 MB

 
Strana 4 z 9
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť