Zmluvy
Up

Zmluvy

ID Popis Dátum Link Veľkosť
zmluva o dielo .1

Zmluva o dielo č. 1

Vyasfaltovanie časti chodníka a určených vjazdov obce Nový Ruskov 

23. Marec 2017
1.55 MB

zmluva o vytvoren diela
Zmluva o vytvorení diela na objednávku
03. Marec 2017
882.22 kB

kpna zmluva .1
Kúpna zmluva - Fortuňak a Fortuňaková
10. Február 2017
854.96 kB

zmluva o zabezpeen umeleckho vystpenia
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
10. Február 2017
1.26 MB

zmluva o poskytnut dotcie na zujmov vzdelvanie det a mld
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
10. Február 2017
894.32 kB

potvrdenie o zverejnen

Potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050015.

Dodatok bol zverejnení na nasledovnej stránke: http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=http%3A//www.crz.gov.sk/index.php%3FID%3D2638227%26l%3Dsk 

 

03. Február 2017
240.43 kB

dohoda o vyplovacom prve k blankozmenke
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
03. Február 2017
751.13 kB

zmluva o termnovanom vere
Zmluva o termínovanom úvere
03. Február 2017
715.24 kB

zmluva o odbere a znekodovan biolog rozlo odpadu
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu - školská jedáleň
28. December 2016
880.82 kB

zmluva o odbere a znekodovan biologicky rozloitenho odpad
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu
28. December 2016
877.10 kB

zmluva o njme nebytovch priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov - chladiace zariadenie a miestnosť v dome smútku na cintoríne vo Veľkom Ruskove
27. December 2016
646.60 kB

zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere
14. December 2016
1.05 MB

zmluva - auditorka
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
16. November 2016
1.45 MB

zmluva o poskytnut sluby
Zmluva o poskytnutí služby - PPÚ
21. Október 2016
1.70 MB

zmluva o zbere a zhodnoten odpadu
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
07. Júl 2016
1.31 MB

zmluva o zabezpeen systmu zdruenho nakladania s odpadmi z
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
20. Jún 2016
3.53 MB

zmluva o poskytovan sluieb 1
Zmluva o poskytovaní služieb
31. Máj 2016
797.26 kB

kup zmluva fortuak
Kúpna zmluva Fortuňak a Fortuňaková
05. Január 2016
844.88 kB

scan
Zmluva o dielo č.45
13. November 2015
5.56 MB

zmluva boskov
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Nový Ruskov
06. August 2015
708.75 kB

 
Strana 5 z 9
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť