Dokumenty obce
Up

Dokumenty obce


 

ID Popis Dátum Link Veľkosť
tabuka vpotu vytriedenia ko 2020_nov ruskov
Tabuľka výpočtu vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020
24. Február 2021
127.35 kB

verejn vyhlka -e-max optick kble trebiov seovce-lnio
Verejná vyhláška - E-MAX Optické káble, Trebišov, Sečovce - líniová stavba
24. Február 2021
1.11 MB

nvrh rozpotu - vdavky 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021
15. Január 2021
417.52 kB

nvrh rozpotu - prjmy 2021
Návrh rozpočtu - príjmy 2021
15. Január 2021
118.78 kB

oznam
Testovanie
11. Január 2021
236.88 kB

otvoren list
Otvorený list hlavného hygienika 
22. December 2020
161.38 kB

stanie obyvateov domov a bytov
Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021
22. December 2020
1.16 MB

sprva nezvisleho auditora
Správa nezávislého audítora 
21. December 2020
2.59 MB

na gazdovskim dvore
Štvrté vydanie  publikácie "Na gazdovskim dvore"
16. December 2020
19.79 MB

regionlna veterinrna a potravinov sprva trebiov
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TREBIŠOV 
09. December 2020
1.70 MB

pzvnka- obecn zastupitestvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 8.12.2020
04. December 2020
304.04 kB

nvrh kontrolnej innosti hlavnho kontrolra na i.a ii. polrok
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok  2021
04. December 2020
456.45 kB

oznmenie o zaaat konania - vrub drevn 04. November 2020
435.99 kB

zvoz nefunknch elektorospotrebiov

23. September 2020
608.68 kB

odporuanie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov - ODPORÚČANIE
18. August 2020
427.58 kB

pln udratelnej mobility koickho samosprvneho kraja -zveren stanovisko
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja- záverečné stanovisko
02. Júl 2020
225.52 kB

zaveren et nov ruskov 2019
Záverečný účet Nový Ruskov 2019
21. Máj 2020
869.06 kB

verejn vyhlka_rozhodnutie_izolcia v domcom prostred
Verejná vyhláška, ktorou sa nariaduje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia
10. Marec 2020
2.74 MB

1.66 MB
kalendr zvozu 2020
kalendár zvozu 2020
14. Február 2020
748.89 kB

1.66 MB
planudrzatelnej mobility
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
07. Február 2020
39.28 kB

1.66 MB
 
Strana 2 z 6
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť