Prenájom obecného lesa 2014-2024 Vytlačiť
Štvrtok, 15 Január 2015 09:28

Obecný majetok -  les vo výmere 119 ha Zemplínskej Teplici bol prenajatý na dobu 10 rokov  od 31.8.2013 na dobu 10 rokov  najneskôr však do doby schválenia nového lesného hospodárskeho plánu  nájomcovi Marekovi Mandelovi  z Remetských Hámrov za ročné nájomné 4300 Eur s tým, že nájomca je daňovníkom dane z nehnuteľnosti ako aj si na vlastné náklady zabezpečuje odborného lesného hospodára.

Poľovné právo bolo taktiež prenajaté poľovnému združeniu Nomša za 1,20 Eur/ha ročne.