Agroprodukt.s.r.o. Vytlačiť
Nedeľa, 24 Október 2010 16:13

 

Agroprodukt.s.r.o. so sídlom Nový Ruskov 172 (býv. objekt poľnohospodárskeho družstva,

http://www.agroproduktsro.sk/

 

Kontakt  :

mäsová výroba p.Brinda    0905 848 325

nájomné zmluvy p. Pavliščák   0905 473 853