Konanie bohoslužieb Vytlačiť
Nedeľa, 18 Apríl 2021 11:39

OZNAMY

Od pondelka 19.4.2021 sú povolené verejné sv. liturgie s účasťou 1 osoby na 15 m2. Pre chrám Veľký Ruskov to znamená, že na liturgii sa naraz môže zúčastniť 15 ľudí (+ kňaz, cerkovníčka, kantori a 3 miništranti). Do počtu 15 ľudí sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelého. Preto budeme v tomto období používať tento systém:

 

1.    Cez týždeň bude chrám otvorený, kým sa nezhromaždí dnu 15 ľudí. Potom sa zavrie. Ak prídu ľudia, ktorí sa nezmestia, môžu byť vonku, ak si želajú, a po sv. liturgii im dám sv. prijímanie. Rodina, na ktorej úmysel sa slúži sv. liturgia, bude mať prednosť, ale nech mi dá vopred vedieť, koľkí prídu.

2.    V nedeľu budú 2 sväté liturgie. Na každú z nich budem mať zoznam. Nahlasujte sa na ne počas týždňa. Kto sa nahlási skôr, toho zapíšem a poviem mu, že môže prísť. Komu sa neujde možnosť túto nedeľu, zapíšem ho na ďalšiu.

3.    V Malom Ruskove sa môže na liturgii zúčastniť len 6 ľudí, preto sa nedá táto možnosť využiť pre Velkoruskovčanov.

4.    Sám neviem, ako to bude fungovať. Preto Vás prosím o trpezlivosť s touto situáciou a zachovanie pokoja.

5.    Kto sa chce zúčastniť na sv. liturgii, nepotrebuje sa preukázať negatívnym testom na covid.  

6.    Kto sa chce vyspovedať, nemusí sa mi hlásiť, môžem ho vyspovedať pred alebo po liturgii.  

 

Naďalej platí:

1.    Účasť na sv. liturgii v nedeľu a vo sviatok nie je povinná, a pre ľudí chorých alebo v karanténe zakázaná.

2.    Vzdialenosť medzi osobami v chráme musí byť aspoň 2 m (okrem ľudí z jednej domácnosti).

3.    Každý je povinný mať v chráme rúšku.

4.    Vstupuje sa cez hlavné dvere. Hneď pri vstupe je umiestnená dezinfekcia. Každý je povinný si pri vstupe dezinfikovať ruky.

5.    Ak si kúpite sviečku alebo časopis, znovu si dezinfikujte ruky.

 

Tieto oznamy budú uverejnené aj na stránke našej obce www.novyruskov.sk v sekcii Gréckokatolícka cirkev – Cirkevné oznamy a články.

 

Nový Ruskov 17.4.2021                        o. Peter Labanič