Všeobecne záväzné nariadenie KSK 14/2021 Vytlačiť
Štvrtok, 04 Marec 2021 07:24

 

 Všeobecne záväzné  nariadenie  KSK 14/2021 odkaz nájdete tu : http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=538:14-2021-veobecne-zvzn-nariadenie-ksk&id=7:prihl&idfile=1&Itemid=144