Výzva Vytlačiť
Štvrtok, 23 Apríl 2015 11:30

 

Pri preberaní stavby kanalizácie v obci Nový Ruskov časť Veľký Ruskov v roku 2014 do správy VVS,a.s., závod Trebišov, bol zo strany obce daný prísľub k zabezpečeniu napojenosti  obyvateľov na verejnú kanalizáciu

V rámci stavby bolo zriadených 180 verejných častí kanalizačných prípojok. K dnešnému dňu je na verejnú kanalizáciu napojených 70 objektov, čo predstavuje 38 % .

Týmto žiadame obec o zabezpečenie zvýšenia napojenosti na dohodnutých min. 80 % v zmysle VZN obce v termíne do 30.7.2015

 

S pozdravom

 

Ing. Leškanič Michal

VVS, a.s. závod Trebišov