Regionálna integrovaná stratégia Košického kraja- pripomienkovanie Vytlačiť
Štvrtok, 30 Apríl 2015 11:20

viac 

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja