OZNAM Vytlačiť
Streda, 29 Júl 2015 10:15

OZNAM pre obyvateľov obce.

Obec Nový Ruskov, zastúpená starostom obce Ing. Jánom Borovským, Vám týmto oznamuje

že od 03.08.2015 do 07.08.2015 vrátane bude Obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ.

 

Ing. Ján Borovský

starosta obce