Obova potenciálu poľnohospod. výroby Vytlačiť
Pondelok, 25 Január 2016 13:15

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála Milhostovský ev. č. 5 412 255 008 na území obce Nový Ruskov a mesta Trebišov - upovedomenie o začatí konania.

Bližšie informácie nájdete na: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-potencialu-polnohospodarskej-vyroby-poskodeneho-prirodnymi-kata-155