Dôležitý oznam Vytlačiť
Pondelok, 01 Február 2016 12:17

Dňa 02.02.2016 sa v časti obce Veľký Ruskov uskutoční odpočet elektriny.

Dňa 03.02.2016 sa v časti obce Malý Ruskov uskutoční odpočet elektriny. 

Žiadame Vás o sprístupnenie elektromerov.