Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020 Vytlačiť
Pondelok, 09 Máj 2016 13:26

"Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020"

Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť v nasledovných mestách:

Košice, Medzev, Moldava nad Bodvou, Gelnica, Michalovce, Strážske, Veľké Kapušany, Rožňava, Dobšiná, Sobrance,

Spišská Nový Ves, Spišské Vlachy, Krompachy, Trebišov, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Sečovce.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva ŽP SR na adrese

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-stretegia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja