Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022 Vytlačiť
Pondelok, 23 Máj 2016 13:05

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022"

sú zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1  

Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť v nasledovných mestách: 

Košice, Medzev, Moldava nad Bodvou, Gelnica, Michalovce, Strážske, Veľké Kapušany, Rožňava, Dobšiná, Sobrance, Spišská Nová Ves,

Spišské Vlachy, Krompachy, Trebišov, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Sečovce.