Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte a to od od 7.X. do 11.X. 2019 v priestoroch obecného úradu Vytlačiť
Streda, 18 September 2019 06:18

 

V minulých mesiacoch v obci prebehlo zameranie intravilánu obce, zameral sa skutočný priebeh plotov, hraníc pozemkov tak ako ich označili susedia. Každý si na obecnom úrade v uvedenom termíne môže skontrolovať ako je zameraný jeho pozemok a v prípade, že s tým nesúhlasí môže podať námietku.