Návrh rozpočtu obce Nový Ruskov na rok 2020 Vytlačiť
Streda, 29 Január 2020 18:26

 

 

Príjmy obce za rok 2020 323 925 €

z toho:


 Výnos z dane  z príjmu fyzických osôb poukázaný obci   (to je cca 315 Eur na osobu a  rok) 200 000 €

 Daň z nehnuteľností   22 800 €

Daň za psa  460 €

Daň za ubytovanie   1 100 €

Daň za odpad  7 250 €

 Príjmy z prenájmu obecného lesa 4 300 €

Príjmy z poľnohosp. pozemkov v Trebišove a Novom Ruskove 1 000 €

 Príjmy z prenájmu KD a domu smútku 670 €

Príjmy z reklám a bilbordov ?

Poplatok za geologický prieskum 3 100 €

 Príjmy za internet  28 100 € viď výdavky

 Stravné lístky - dôchodcovia 4 800 € viď výdavky

 Príjmy za stravu - školská jedáleň  2 270 € viď výdavky

 Poplatok za škôlku 800 € viď výdavky

Grant z fotovoltaickej elektrárne 20 400 €

 Zo štátneho rozpočtu  transfery, CO, EvID, a pod. 1 951 €

Z minulého roka prevod prostriedkov   18 564 €
Výdavky obce za rok 2020   323 925 €

z toho:

Obecný úrad  

mzdy +cp 89 530 €

plyn elektrina 3 300 €

telefón 1 000 €

poštové služby 920 €

koncesionárske poplatky 280 €

obecné auto 2 550 €


 
verejné osvetlenie  3 380 €

z toho:


elektrina 1 400 €
dotácie organizáciam(Komanička+MAS+JD)   4 400 €
kultúrny dom  a kultúra+ knižnica    5 200 €

z toho :  

plyn elektrina 2 100 €
škôlka: preprímarne vzdelávanie  celkom  49 990 €

z toho :   

 mzdy 36 885 €

plyn elektrina 3 000 €

iné


telefón 25 €

vedlajsie služby v školstve  22 290 €

z toho:


mzdy  18 370 €
odpadnakladanie s odpadmi  5 700 € 7250
Internet:   27 080 €

z toho  

internet telefon 180 €

internet material 4 500 €

internet slovanet 20 000 €

internet  dohody o vykonaní prác 2 400 €
stravovanie dôchodcov    11 500 € -4800
Investičné akcie


podlaha KD  12 135 €

materska skola-projekt plus výstavba 26 424 €

spájame Malý a Veľký ruskov  5 000 €

cesta pri parčíku -nový asvalt 29 792 €Ak chcete viac kliknite na tieto odkazy:

 

výdavky

 

príjmy