Tepelné čerpadla Vytlačiť
Štvrtok, 14 Máj 2020 13:37

Zámer : ,, Zníženie energetickej náročnosti obecných budov v N.Ruskove tepelným čerpadlom zem - voda " je zverejnený na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/znizenie-energetickej-narocnosti-obecnych-budov-v-novom-ruskove-tepeln

alebo k nahliadnutiu na obecnom úrade počas stránkových hodín ...