Oznámenie o strategickom dokumente „ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ Vytlačiť
Piatok, 15 Máj 2020 11:15

Oznámenie o strategickom dokumente „ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“   je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi

 

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie Komenského 52, 041 26 Košice, 10.poschodie, č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

 

alebo k nahliadnutiu na obecnom úrade N. Ruskov počas stránkových hodín ...