Záverečný účet obce N.Ruskov za rok 2019 Vytlačiť
Štvrtok, 21 Máj 2020 09:12

Záverečný účet obce Nový Ruskov nájdete na http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=486:zaveren-et-nov-ruskov-2019&id=7:prihl&idfile=1&Itemid=144