Zmeny a doplnky č.6/2020 Územného plánu mesta Trebišov Vytlačiť
Utorok, 01 December 2020 14:17

Zmeny a doplnky č.6/2020 Územného plánu mesta Trebišov

 sú k nahliadnutiu na :

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-6-2020-uzemny-plan-mesta-trebisov

a na obecnom úrade v pracovných dňoch počas stránkových hodín