Zámer "I/79 Hriadky - Trebišov, preložka" Vytlačiť
Pondelok, 15 November 2021 17:54

Zámer "I/79 Hriadky - Trebišov, preložka" je k nahliadnutiu na obecnom
úrade v Novom Ruskove počas stránkových hodín alebo na 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-79-hriadky-trebisov-prelozka-2