Likvidácia divokých skládok v obci Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V týchto dňoch sa pripravuje dokumentácia ohľadom výskytu divokých skládok v chotári
našej obce. Preto žiadame všetkých obyvateľov obce aby  každú divokú skládku zistenú v chotári obce nahlásili na obecný úrad. Obec predmetnú skládku bude monitorovať a vrámci svojich finančných možnosti likvidovať.