Vytýčenie nových pozemkov Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Upozorňujeme všetkých vlastníkov
nových pozemkov  v k.ú. Veľký Ruskov na tú skutočnosť, že pokiaľ majú záujem o vytýčenie nových pozemkov v prírode aby odoslali obdržanú návratku na pozemkový úrad. Vytýčenie pozemkov  v teréne je bezplatné.