Zasadanie obecného zastupiteľstva Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00

V poradí 24.zasadanie obecného zastupiteľstva sa nekonalo, nakoľko nebolo uznašania schopné. Nové zasadanie zvolá starosta v náhradnom termíne.