Malý Ruskov je už zapísaný v katastri nehnuteľností Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V týchto dňoch je na www.katasterportal.sk
zverejnený nový stav v katastri nehnuteľnosti po pozemkových úpravách v Malom Ruskove.
Škoda , že do dnešného dňa nedošlo k realizácii spoločných opatrení a zariadení napriek tomu, že bolo vydané stavebné povolenie a stavbu majú realizovať Inžinierske stavby.
Starosta obce by mal vyvinúť  zvýšené úsilie ohľadom presadenia realizácie projektu. Inak zámere realizácie spoločných opatrení vyjde nazmar.