Poľovný revír Lipka Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Poľovné združenie Lipka Nový Ruskov upozorňuje všetkých vlastníkov a uživateľov pozenmkov v navrhovanom obvode
poľovného združenia Lipka, že dňa 3.11.2009 o 10.00 v zasadačke obecného úradu v Novom Ruskove uskutoční verejné prejednanie vytvorenia poľovného revíru Lipka. Za zachovanú priazeň Vám ďakujeme.