Poľnohospodárska platobná agentúra Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
v rámci výzvy 3.4.1 podporila
Obec Nový Ruskov sumou 275 978 EUR. Uvedené prostriedky použije na I. etapu rekonštrukciu kultúrneho domu vo Veľkom Ruskove. Viac  na www.apa.sk/index.php.

Z fondu rozvoja vidieka sa poporujú tieto aktivity:

 napr.:

• rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), autobusových zastávok a pod., (napr. obecných rozhlasov);

• rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.

Typ podporených aktivít

• rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry;

• rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov spoločenského významu;

• investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity.