Prístupnosť Vytlačiť
Streda, 12 Február 2020 19:20
Webové sídlo obce Nový Ruskov (www.novyruskov.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.