september 2021
P U S Š P S N
1
K
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
K
16 17 18
PL
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
K
30
K
K- ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
PL
PL - PLASTY + KOV + VKM
Patrí sem : zošliapnuté plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obalov od aviváži, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, kovové obaly od potravín, plechovky, tetrapacky.
Nepatrí sem : znečistené plasty, obaly od sladkostí, celofán, sáčky, podlahové krytiny, guma, molitan, hygienické potreby, autoplasty, polystyrén, fľaše od olejov a farieb.
S
S - SKLO
Patrí sem: fľaše od nápojov, poháre, sklenené nádoby, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo.
Nepatrí sem: uzávery z fliaš, porcelán, keramika, zrkadla, autosklo, žiarivky, žiarovky, plexisklo, teplomery, TV obrazovky.
P
P - PAPIER A LEPENKA
Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez tvrdých obalov, katalógy, kartón, lepenka. Nepatrí sem: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkých a slaných potravín a VKM (viacvrstvové kombinované obaly).

Smetné nádoby je potrebne vyložiť ráno do 6:00 hod. Nevyložené smetné nádoby v deň zberu nebudú obslúžené. Prosíme, aby vrecia triedeného zberu boli vyložené pred bránou. Vrecia sú na viacnásobné použitie. Zber trvá až do večerných hodín.
Verzia pre tlač (.pdf)